Čajovna Harmonie
Telefon: +420 777 137 508
Email: info@cajovnaharmonie.cz

Tomáš Koliandr

Divadlo Radost a především Tomáš Koliandr oslaví v úterý 16. listopadu od 19:00 16. výročí zahájení divadelní činnosti a jediný herec divadla oslaví své 40. narozeniny. A oslava bude – jak jinak – divadelní. Tomáš zahraje stěžejní pasáže z nejoblíbenějších her, jež má jeho divadlo na repertoáru. Přijďte Tomáše podpořit a oslavit s ním obě jubilea.

O interpretovi:

Tomáš Koliandr se narodil 26. listopadu 1970 v Opavě. Ve svém volném čase se věnuje hudbě a divadlu. V roce 1994 založil Divadlo Radost, divadlo jednoho herce a od té doby nastudoval mnoho divadelních kusů, mezi jinými například Dona Juana, Evžena Oněgina, Zeyerovu Zahradu Mariánskou či Popelku nazaretskou. Ta byla vůbec jeho první hrou. Tomáš Koliandr, i přes svůj zrakový hendikep hraje s nadšením a zápalem. Hry si vybírá do repertoáru sám, sám sobě je také dramaturgem, režisérem a doprovází se také na housle. Jednotlivé hry nastudovává podle náročnosti rok, dva i více. Kulisy ke svým hrám vytvořil ve spolupráci s přáteli z chráněných dílen v opavské Charitě, kde donedávna pracoval. Nyní působí v Charitě Hrabyně. V přístím roce plánuje do svého repertoáru znovu zařadit například Komenského Labyrint světa a ráj srdce.