Čajovna Harmonie
Telefon: +420 777 137 508
Email: info@cajovnaharmonie.cz

Pronájem vodních dýmek

Pronajímáme vodní dýmky s veškerým příslušenstvím ( korunka, HMS, kleště na uhlíky, žhavič uhlíků,…). Vodní dýmky pronajímáme pouze osobám starším 18-ti let, po podpisu smluvních podmínek pronájmu a po složení kauce. Minimální výše kauce je 2.000 Kč (vodní dýmka bez příslušenství). Půjčovné na 1 den (např. po-út) 200 Kč; víkend pá-po 400 Kč; so-po 300 Kč. V případě speciální výpůjční doby je možná domluva o ceně půjčovného. Máte-li o půjčení zájem napište nám, nebo volejte 777 137 508.

Pravidla pro půjčení vodní dýmky s příslušenstvím :

A, Nájemce vodní dýmky musí mít min. 18 let – na výzvu je povinen předložit platný OP

B, Veškeré vybavení je půjčeno po složení kauce, podpisu nájemní smlouvy a zápůjčního listu

C, Kauce je vyplacena zpět po vrácení půjčeného vybavení v bezvedném stavu.

 1. Zboží se půjčuje na základě předložení platného průkazu totožnosti, proti složení zálohy (kauce) ve výši 2.000,- Kč (a více) za jednu dýmku a kauce za půjčené příslušenství.
 2. Zboží se půjčuje na dobu předem dohodnutou, nejméně však 1 den.
 3. Při přebírání vodní dýmky a příslušenství je vypůjčovatel povinen přesvědčit se o stavu půjčovaného zboží – případné vady vybavení musí být zapsány v nájemní smlouvě.
 4. Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu    s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 5. Půjčovné se platí při přebírání půjčovaného zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je za každý den pozdního vrácení účtován poplatek (běžný denní pronájem) +penále ve výši 10% z celkové ceny půjčovného. Pokud nebude zboží vráceno  v dohodnutém termínu a dlužná částka převýší částku zálohy (kauce), použije se záloha k uhrazení dluhu, přičemž vodní dýmka (+příslušenství) zůstává ve vlastnictví vypůjčovatele.
 6. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
 7. Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a jeho stav. Za opotřebení, způsobené řádným užíváním vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je povinností vypůjčovatele nahradit škodu v plné výši, tzn. za maloobchodní cenu. Při zničení nebo ztrátě těla, vázy nebo jiné části vodní dýmky, kterou nelze samostatně zakoupit, se hradí její celková cena.
 8. Povinností vypůjčovatele je seznámit se s pravidly pro půjčení vybavení, návodem k použití a řídit se jimi.
 9. Výpůjční dobou se rozumí doba od vypůjčení vybavení až do doby vrácení zboží.
 10. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout půjčit VD (s příslušenstvím) bez udání důvodů.

Archiv

 • 2021 (11)
 • 2020 (11)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (13)
 • 2016 (35)
 • 2015 (41)
 • 2014 (38)
 • 2013 (40)
 • 2012 (28)
 • 2011 (33)
 • 2010 (28)
 • 2009 (33)