Čajovna Harmonie
Telefon: +420 777 137 508
Email: info@cajovnaharmonie.cz

Ivo Petr: APENINY – tajemné hory Itálie

V úterý 18. března přivítáme v čajovně Ivo Petra, který nám i Vám od 19:00 představí poněkud opomíjené a tajemné Apeniny.

Ivo Petr chodí po horách a organizuje expedice a výlety, které se vyznačují drsným „tahem na bránu“, maximálním využitím času i nečasu, pohodou a humorem. Zkušenosti z přechodů stovek pohoří a výstupů na tisíce vrcholů shrnul do několika knih a s jeho články se můžeme setkávat na stránkách cestovatelských časopisů. Tentokrát se s ním vydáme, třebaže jen ve formě povídání a fotografií, do italských Apenin.

Více než 1 200 km dlouhý val Apenin je pro milovníky hor skutečnou pokladnicí. Najdeme zde skutečně vše – monumentální skalní štíty, zdánlivě nekonečné travnaté hřebeny hor, náhorní pláně, strže a kaňony s vodopády, v neposlední řadě pak malebná kamenné hnízda horských vesnic i středověké hrady. V Apeninách se snoubí přírodní hodnoty s historickými, lidé zde stále žijí v těsném spojení s přírodou a turistické šílenství posledních let zde ještě jaksi nedolehlo. V době, kdy „rozmazlený“ poutník 21. století už všude byl a vše poznal, představují Apeniny skutečnou „terru incognitu“ v tom pravém slova smyslu.
Přednášku, která proběhne v úterý 18. března od 19 hodin, spoluorganizuje opavská sekce Moravskoslezské pobočky Společnosti přátel Itálie.