Čajovna Harmonie
Telefon: +420 777 137 508
Email: info@cajovnaharmonie.cz

GRAFOLOGIE

Ve čtvrtek 22. září od 19:00 bude Marie Kremserová vyprávět o grafologii. Tento vědní obor, zabývající se písmem jako výrazovým projevem člověka, dává možnost nahlédnout do našeho nitra, uvědomit si, jakým způsobem fungujeme, jak reagujeme v určitých situacích, proč opakujeme stále ty samé chyby. Odhalí naše silné stránky, která povolání jsou pro nás vhodná apod. Pokud vás zajímá, jak vypadá práce grafologa v praxi a chcete se dozvědět něco více o tomto zajímavém oboru, budeme se na vás těšit 22. září v čajovně. Doporučujeme rezervaci místa na tel: 728 949 532.