Čajovna Harmonie
Telefon: +420 777 137 508
Email: info@cajovnaharmonie.cz

Dobrodružství (čapkovské) dramaturgie

Začátek akce: 28.3.2017 18:00
Konec akce:28.3.2017 20:00
Kde:Čajovna Harmonie, Krnovská 20, Opava, 74601
Poznámka k ceně: Dobrovolný příspěvek

Úterní večer 28. března bude věnován literárně dramatické tvorbě Karla Čapka. Zveme milovníky díla klasika české literatury a také studenty středních škol, chystající se k maturitě, kteří mají jedinečnou možnost „nasát“ spoustu informací od znalkyně her a knih Karla Čapka

Pásmo připravené na základě nové odborné čapkovské publikace, kterou pod názvem Dramaturgie her Karla Čapka vydalo nakladatelství AMU ve spolupráci s nakladatelstvím KANT na podzim roku 2015. Autorkou pásma i knihy, věnovaných interpretaci divadelních her Karla Čapka, je teatroložka Jana Cindlerová, pedagožka Slezské univerzity v Opavě (obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo).

Forma, obsah, ideje, žánr Čapkových divadelních her? Co to vlastně je? – S pomocí ukázek z knihy i autorových dramatických textů nabídne večerní setkání u čaje dobrodružné pátrání po skutečných vlastnostech Čapkova dramatického díla, které se pod silným nánosem stereotypního vnímání přehlížejí. Cílem je proniknout hlouběji nejen do podstaty našeho kulturního dědictví, jehož je Čapkovo dílo obecně klíčovou součástí, ale také do sebe sama.

Účinkují: Jana Cindlerová, Milan Freiberg a Jakub Plaskura.

Jana Cindlerová se narodila v Ostravě, vystudovala bohemistku na Slezské univerzitě v Opavě, divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně a doktorský obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie) na pražské DAMU pod vedením prof. Jaroslava Vostrého a doc. Zuzany Sílové. Dizertační práci na téma pěti divadelních her Karla Čapka, která tvoří základ představované knihy, obhájila v roce 2015.
Přednáší historii a teorii divadla na DAMU a na Slezské univerzitě, kde kmenově působí. V centru její odborné pozornosti stojí české drama meziválečného období a jeho scénická interpretace, odkud přirozeně pramení i její spolupráce se Společností bratří Čapků.
Velkou péči praktickou i teoretickou věnuje rovněž tzv. divadelnímu vzdělávání, které rozvíjí v Ateliéru pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.
Teatrologické studie publikovala v odborných sbornících a časopisech, zejména v recenzovaném periodiku Disk. Jako divadelní recenzentka spolupracuje především s Českým rozhlasem 3 – Vltava. Jako autorka se podílela na kolektivních monografiích Slovo a obraz na scéně (Praha 2010) a Na rozhraní světů (Brno 2016).
Ve spolupráci s Hasanem Zahirovićem přeložila několik divadelních her od autorů ze zemí bývalé Jugoslávie, z nichž Tahle postel je příliš krátká aneb Jen fragmenty současné chorvatské dramatičky Niny Mitrović byla uvedena v české premiéře na jevišti pražského Činoherního klubu v režii Martina Čičváka (2012).
Podporuje ochotnické divadlo – pravidelně a ráda přijímá pozvání do porot neprofesionálních divadelních a recitačních přehlídek.